سلام دختری ۱۶ ساله هستم
راستش رابطه ای دارم که ب نظرم واقعا نیاز به مشاوره داره

با ی پسر ۲۱ ساله نزدیک به ۳ساله که تو رابطه ام ولی من یه شهر دیگه هستم اونم ی شهر دیگه

ولی واقعا نمیدونم درسته غلطه
هردو به هم دیگه علاقه داریم و وابسته ایم
ولی میترسم اگه خانوادم بفهمن منو ترد کنن دیگه حتی از چشمشون کامل بیوفتم و بهم اعتمادی نداشته باشن و اینکه ب شدت از مخالفتشون میترسم
میدونم مخالفت زیادی دارن و در اینده اصلن نمیدونم چطوری باید راضیشون کنم واسه همین به رابطه ام سک کردم ب درس یا اشتبا بودنش شک کردم
چوون با هم هیچ مشکلی نداریم و میدونم اگه جدا شیم ضربه های بدی میخوریم هردوتامون