من یه رابطه عاطفی داشتم قبل اینکه خیلی جلو بریم به خاست پارتنرم رابطه کات شد بدون هیچ دلیلی ، فقط گفت نمیخام وابسته بشیم ولی در کل دوست باقی موندیم ولی رابطه نداریم فقط تو اینستا در حد لایک یا ریپلای از گذشت چندین ماه با یه استوری از سمت من متوجه شده که من برای سرکار رفتن از محل کار اون رد میشم با ماشین ، الان اصرار داره که وقتی من از اون خیابون رد میشم حتما همون موقع بگم بهش ، دلیلشو پرسیدم گفت همینجوری میخام بدونم . الان من میخاستم بدونم چیکار کنم ؟ بهش بگم ؟ یعنی واقعا میخاد منو ببینه یا دلیل دیگه ای داره ؟ نیت بدی نداره؟