درس برادرم تموم شده و بیکاره و تو خونه خیلی بداخلاقی میکنه … پدرم ناراحتی قلبی داره و از رفتارای برادرم میترسم چطوری میتونم وقتی به هم میریزه بهش کمک کنم ؟