سلام من 22سالمه دو برادر 10و9 ساله دارم پدرم بر خلاف مادرم که جلوی خانواده پدرم احترام ایشون رو داره پدرن اینطور نیست با اینکه پدرم خودش ره با سواد وعاقل میداند اما جلوی خانواده مادرم و فرزندانش احترام او را نگه نمیدارد هر گاه مادرم میخواهد با او مشورت کند میخواهد هر کس در خانه باشد دشنام میدهد و پرخاشگری میکند برادر بزرگم از پدرم یاد گرفته و همان کار را تکرار میکند بسیار لجباز است وبرخلاف میل طرفش عمل میکند حتی اگر اشتباه باشد مادرم 21سال اخلاق بد پدرم را تحمل کرده اکنون از جوش واسترس بیمار است لطفا راهنمایی کنید