در دوران عقد و نامزدی هستیم ولی نامزدم بسیار بددهن و تندخویه …الان نزدیک مراسم عروسیه و من به ادامه این زندگی شک کردم چیکار کنم ؟