سلام. پسر 10ماهه ای دارم که مادر همسرم در حضور پدرشوهر و شوهرم، سینه خودرا به وی نشان داده و آنرا در دهان بچه میگذارد. آیا این کار می تواند اثرات سوء روی کودک داشته باشد یا خیر؟ ضمنا خانواده همسرم بارها اصرار به درآوردن پوشک نوزاد و آزاد بودن آلت بچه دارند و شوخی های کلامی در این زمینه می کنند. از طرفی برای اینکه بچه خانه را کثیف نکند در فواصل کم آن را به اصطلاح سرپا میکنند تا ادرار کند.این برای کودک در این سن مشکلات بعدی ایجاد نخواهد کرد.