خب من دوتا بچه دارم که پسر 5 ساله از ابتدا علاقه فراوان به کارهای خشن و بویژه زدن اطرافیان (چه بزرگ و چه کوچک) را داره…
فوق العاده انرژیک است.با زحمت می خوابد.فقط طالب بازی و بالا رفتن از سر و کله دیگران و صحبت کردن و جنگیدن است.البته فوق العاده بامحبت است و در صورت ناراحتی من معمولا بلافاصله عذرخواهی می کند اما آنچه باقی مانده یک مادر ناراحت وکلافه است…. که نمیدونم باید باهاش چیکار کنم ؟