سلام پسر دو ساله اي دارم كه در خانه خيلي بازي ميكنه و شيطنت ميكنه ولي وقتي بيرون ميريم خيلي ساكت ميشينه و با بچه ها بازي نميكنه و وقتي كسي باهاش شوخي ميكنه زود گريه ميكنه.من شاغلم و از صبح تا غروب سركارم.چكار كنم پسرم از اين حالت بيرون بياد؟؟؟