سلام
پسری دوساله دارم
چند وقت پیش متوجه شدم که میخواهد سینه های خاله 23سالش رو بخورد، و خاله اش یواشکی بهش گفت میبرمت تو اتاق یواشکی بهت میدم بخوری
شک کردم و پیگیر شدم و متوجه شدم حقیقت داره
بعد از مدتی متوجه شدم دختر خواهر خانمم که کمی از پسر من کوچکتر هست همین رابطه را به خاله 23سالش داره
همچنین تا مدتی قبل فرزندم رفتارهای جنسی عجیبی با ما انجام میداد نظیر لیسیدن لب یا یا حساسیت به آلت تناسلی مادرش یا رفتارهائی شبیه به انجام سکس در صورتی که ما به هیچ وجهی این رفتار ها رو در برابر پسرمون انجام نمیدیم حتی موقع حمام رفتن هم به طور کامل لباسمون رو در نمیآوریم
چند وقت اجازه ندادیم خانه مادر بزرگش بمونه، رفتارهای جنسی رو دیگه انجام نمیده
من هم این خواهر همسرم رو مثل دخترم دوست دارم ولی از این اتفاقات خیلی نگران شدم باید چکار کنم؟