سلام خواهر 14 ساله اي دارم كه تازگيا رفتارهاي مشكوكي ازش ديدم .اس ام اس هاي تو گوشيش رو چك كردم و متوجه شدم كه با دوستاش حرفهايي بسيار زننده ميزنن و از دوستيهاشون با پسر ها برا هم ميگن..نميدونم چي كار بايد بكنم؟؟؟هنوز نه به روي خودش آوردم و نا كس ديگه ي ميخوام تصميم منطقي بگيرم