ما ۳ ماهه عقد کردیم هرچی میاد جلو همسرم عصبی تر میشه بی حوصله شده همش دنبال بهونس که تنها باشه یه مدته متوجه شدم بهم دروغ میگه با یکی از اشناهاشون ارتباط تلفنی داره و کلا به من دروغ گفته که کیه حتی قسم دروغ خورد خیلی راحت دروغ میگه نمیدونم چیکار کنم