سلام میشه کمکم کنید
همسرم اخلاقش خیلی بده جوری که اجازه تنها بیرون رفتن از خونه رو ندارم درحالیکه یه بچه دوساله دارم ولی بازم اجازه ندارم تنهایی جایی برم.
اخلاقش جوری نیس ک بشینم باهاش صحبت کنم.همیشه اخرشو به دعوا میکشونه برا همین ترجیح میدم حرفی نزنم کلا‌.
یکی هم اینکه پول نمیده.هربار باید خودم بخوام.اخرشم به این میرسه که پولو میخوای چیکار.تو که خونه ای.
خسته شدم بخدا میخوام طلاق بگیرم برم کلا حداقل میدونم که اونموقع ازادی دارم