سلام پسرم 4 سالشه.بي دليل ديگران رو ميزنه .وقتي تو خيابون راه ميريم ميزنه توي شكم رهگذرها و دليلش رو هم ميگه به من نگاه كرد يا ازش خوشم نمياد.من شاغل هستم و شايد يكي از دلايلش همين باشه.لطفأ منو راهنمايي كنيد.