سلام ببخشید از کجا باید بدونیم یه دختر از ته ته دلش عاشقمون شده