سلام
ارتباط خانواده رلم با خانوادم تویه ی سالی ک در ارتباط بودیم یاهم زیاد شد بطوری ک برای شام ب خانه میامد و یا ب مسافرت میرفتیم خانوادگی
خواهرم ک کوچک تر از من است کم کم یک دوست داشتنی بین او و رلم پیش میاید ، بطوری ک رل من هم دلباخته او شده
و الان من میگویم یا من یا اون و در جواب میگوید نمیتوانم از هیچ کدامتان دل بکنم و من هم واقعاا این وسط نمیدونم چ کار کنم چون باهم حتی قرار های دوتایی میروند و الان من چکار کنم چون واقعاا این وضعیت قابل تحمل است ….
و اینم بگم ک خواهرم از روی حسودی ب من خیلی زیاد و بیش از حد میگفت کات کن کات کن کلا تا حرف رلم میومد میگبت باید کات کنی چرا باهاشی، و راه حل رو در این دید ک شاید از سر اینکه احساسات کم رسیده بهش از طرف خانواده خواهرم این حرفارومیزنه و چشم دبدن منو نداره ،،و واسه همین گفتیم یکم احساسات بده بهش یعنی خودمم موافقت کردم ولی گفتم در حد ی چت ساده باشه
اما حالا ب دوتایی منجر شده و حالاا نمیدونم واقعاا نمیدونم…
راهنمایی نیاز دارم راهنمایی….