با سلام. چند وقتی هست متوجه شدم مادر دوست دختر قبلی ام منو چک میکنه. خواستم بدونم چرا این کار رو میکنن چون طی این دو سال خبری از ایشون نبودن.ایا ایشون دچار اسیب روحی شدن؟؟وایا صحبت کردن با مادر خودشون بعد جدایی عادیه؟؟و این که ایا خطری منو تهدید نمیکنه؟؟؟