روانشناسی آنلاین:در فضای اینترنت اشخاص می‌توانند با اشخاص فراوانی  به برقراری رابطه بپردازند.

و همچنین می‌توانند گزینه های فراوانی را  نسبت به شیوه های سنتی ایرانی پیدا کنند .

و همین طور می توانند با هزاران نفر آشنا شوند.روانشناسی آنلاین

و در آخر شانس پیدا کردن یک فرد ایده آل برای شما امکان پذیر می باشد.

روانشناسی آنلاین

دنیای آنلاین برای بیشتر اشخاص مثل یک اقیانوس عظیم می باشد.

برخی اوقات می تواند حتی پیچیده تر شود.

البته این پیچیدگی به این معنا نمی باشد .

که اشخاص توانایی برای پیدا کردن شخصیت ایده آل خود را رها کنند.

و روش های قدیمی را  مورد استفاده قرار دهند.

رهایی از روشهای قدیمی

  • راهکار آن روانشناسی آنلاین می باشد.
  • صرفه جویی با استفاده کردن از روانشناسی آنلاین در وقت خود.

بلکه با اطلاعات و شناخت بیشتر می توانید قدم بردارید. روانشناسی آنلاین

معالجه آنلاین را می توان از طریق اینترنت که به آن معالجه الکترونیک یا معالجه از راه دور، گفته می شود.

درمانگران می‌توانند از شیوه های متفاوت مانند نوشتاری یا از طریق گفت و گوی ویدیویی ارسال کنند.

قطعا برای بعضی از اشخاص معالجه حضوری با دارو ضروری می باشد .

ولی در بیشتر موارد برنامه هایی که زیر نظر روانشناسان می باشد می‌تواند روی افراد تاثیر خوبی بگذارد.

روانشناسی آنلاین به صرفه و آسان می باشد .

و افراد با استفاده از آن می توانند در هرنقطه ای از شهر که قرار دارند از آن استفاده کنند.

روانشناسی آنلاین1

وظایف روانشناس آنلاین

-رازدار باشد

روانشناسان آنلاین باید از اطلاعاتی که اشخاص در اختیار آنها قرار می‌دهند محافظت کنند.

و همه اقدامات ضروری را برای حفظ ماندن آن انجام دهند . روانشناسی آنلاین

علاوه بر آن آنها موظف هستند که فقط سوالاتی که مربوط به مشکل درمانجو می باشد بپرسند .

و از سوالات غیر ضروری جلوگیری کنند. روانشناسی آنلاین

-صلاحیت 

روانشناسانی که به صورت آنلاین به کار مشغول می باشند .

در رابطه با ارائه دادن مدرک و سابقه کاری خود صادق باشند.