روانشناسی سلامت چیست؟: مسئله پر اهمیت روانشناسی سلامت و سالم بودن جسمی می باشد.

و محل کار اصلی روانشناسان سلامت کلینیک بهداشت روان و نه بیمارستان روانی می باشد.

بلکه مطب پزشکان و بیمارستانهای عمومی یا قسمت های تخصصی بیمارستان ها می باشد.

روانشناسی سلامت چیست؟

البته اگر چه این کاربردها پر اهمیت می باشند ولی روانشناسی سلامت در آن خلاصه نخواهد شد.

برخی از روانشناسی سلامت در خانه اشخاص نرمال و در پیشنهاد های پزشکی تلویزیونی

به بهتر شدن سلامت یاری می‌دهند.

هنگامی که در دکتری روانشناسی سلامت به تحصیل کردن پرداخته اند.

از شما این انتظار را دارند که به همان قدری که بیشتر هم از آن که به سلامت روان اشخاص علاقه مند هستید.

به سلامت جسم آنها نیز علاقه مند باشید و مسئله شما اینجا این می باشد.

که انسان ها به چه علت مشکلات روانی دچار می شود بلکه مسئله ای می باشد .

که چه عوامل روانی در مبتلا شدن اشخاص به بیماری جسمی نقش پر اهمیتی دارا می باشد.

سامانه پرسش و پاسخ مشاور و ” مشاوره آنلاین “وابسته به کانون مشاوران ایران.

روانشناسی سلامت چیست؟

ابتلاء به بیماری جسمی

به طور مثال اگر چه عوامل اصلی سرماخوردگی بعضی از ویروس ها می باشد .

و با رعایت کردن بهداشت جهت فراوانی می توان از مبتلا شدن به این بیماری ها .

به جلوگیری کردن پرداخت ولی پژوهش ها نشانگر این می باشد.

که وقتی که واقعاً عفونت به ویروس برای اشخاص رخ داده باشد.

از میان اشخاص آلوده اشخاصی که استرس فراوانی را به تجربه کردن پرداخته اند .

بیشتر نشانه های بالینی بیماری را نشان خواهند داد و  توجه کنید.

که در طرز فکر های مدرن روانشناسی سلامت نقش عوامل زیستی به هیچ عنوان نادیده گرفته نخواهد شد.

نشانه های بالینی بیماری

 • روانشناسی سلامت حداقل در سه حوزه دارای اهمیت می باشد.
 • که حوزه ی اول در ارتباط با عقیده ها و برخوردها و تحولات رفتارهایی می‌باشند .
 • که با سلامت در ارتباط می باشد و تمام ما در ارتباط با سلامت ایده هایی را دارا می باشیم.
 • و چقدر اعتقاد داریم که ورزش کردن به سلامتی ما یاری می‌دهد.
 • و نظر ما در رابطه با سیگار یا الکل چه می باشد و یا در مواقعی غذایی که میخوریم.
 • چقدر به توجه کردن می‌پردازیم و تمام اینها برای سلامت ما پر اهمیت می باشد.
 • که در کنار اینها برخورد های جنسی و برخوردهای دیگر در ارتباط با سلامت نیز دارای اهمیت می باشد.
 • و اگر کمی به فکر کردن بپردازید مشاهده می‌کنید که حوزه‌های بسیار گسترده ای می باشد .

تعریف مدرن روانشناسی سلامت

که اگر تعریف مدرن روانشناسی را علم مطالعه پیش‌بینی کرده و مدیریت بر خود و ذهن می دانیم.

آن وقت ارزش روانشناسی سلامت در حوزه اول معین می شود .

و قسمت فراوانی از کاری که برای عملی شدن شعار پیشگیری کردن بهتر از معالجه می‌باشد .

ضروری می باشد که صورت گیرد به عهده خود اشخاص جامعه می باشد و فردی نمی‌تواند.

به جای شخصی به مسواک و یا نخ دندان پردازد.

نمی‌توان فست فودها را به تعطیل کردن پرداخت و اگر قرار باشد.

که مردم خودشان برخورد سالم را به انتخاب کردن بپردازند.

باید برخورد آنها مورد مطالعه قرار بگیرد که قسمت فراوانی از آن روان شناختی می باشد.

 •   فن بیان کردن اینکه فست فود بد می باشند برای رفتار سالم کافی نمی باشد .
 • و برخی اشخاص باید خیلی بیشتر از این یاد بگیرند .
 • و برخی سرنوشت های دیگری در موضوع مداخله می‌کنند.
 • و برخی اوقات اشخاص به خوردن هیجانی گرایش پیدا می‌کنند.
 • و مجموعه ای از عوامل پیچیده دست به دست هم خواهند داد .
 • و یک برخورد سالم یا ناسالم به وجودمی آید .
 • و اگر شخص یا نهادی دغدغه اولین برخوردها را دارا باشد.
 • احتمالاً باید دانش نسبتا کاملی از این عوامل را دارا باشد .

پژوهش در روانشناسی سلامت

در حال حاضر قسمت گسترده‌ای از پژوهشگران روان شناسی سلامت به دنبال کردن این دانش می باشند.

حوزه دوم و سوم  بیمار شدن و تجربه بیماری می باشد و نه تنها پر اهمیت می باشد .

که این را بدانیم که عوامل روانی در ابتلا به بیماری ها چه نقشی دارد .

بلکه وقتی که اشخاص به یک بیماری جسمی دچار می شوند .

نیز عوامل روانی در تجربه آنها و طرز کنارآمدن آنها با بیماری دارای تأثیر می باشد .

و در سطحی گسترده تر می توانند در کنار تیم پزشکی در رویکرد معالج.

یا همکاری با تیم پزشکی نیز دارای تأثیر باشند و فراتر از آن صرف‌نظر کردن از بیمار.

و طرز فکر و بازخوردهای همراهان و اطرافیان بیمار چگونه شکل می گیرند .

و چه اثری برای آنها یا بیمار دارا می باشد.

مشکلات روانشناس سلامت

 • یک روانشناس سلامت با چه مشکل هایی مواجه می باشد؟
 • تمام آنها در رشته روانشناسی و رشته های مرتبط با آن فعالیت می‌کنند .
 • و این را می‌دانند که کار بالینی و پژوهشی در این رشته چالش نمی باشد .
 • و یکی از علت‌های این مشکلات جوان بودن روانشناسی در ایران می باشد .
 • به دلیل اینکه یک دید مجمعی از مشکل‌های روانشناسی سلامت کسب کنید.
 • کافی می باشد که توجه کنید که روانشناسی سلامت یک گرایش خیلی جوان می باشد.
 • و از روانشناسی که خود جوان می باشد و علاوه بر این اگر اندازه گیری را جزو اساسی .
 • پژوهش های کمی بدانیم انجام دادن این تحقیقات روانشناسی سلامت مشکل‌تر می‌باشد.
 • به دلیل اینکه برای اندازه گیری سازه های روانشناختی به زودی می توان از خود گزارشی
 • و شیوه های مداد کاغذی یا پرسشنامه از آن استفاده کرد .

اندازه گیری سلامت جسمی

ولی اندازه گیری سلامت جسمی با این شیوه ها کمتر ممکن می باشد.

اما می‌توانیم تا حدودی از اشخاص سوال کنیم که چقدر دارای اضطراب می باشند .

ولی اشخاص نمی‌توانند فشار خون خود را به گزارش کردن بپردازند .

و اگر از اشخاص سوال کنیم که در زمان گذشته چند بار سرما خورده اید .

و چه مقدار می توانیم این اطمینان را دارا باشیم که تعداد سرماخوردگی را به طور صحیح به یاد بیاورند.

و همین علت پژوهش‌هایی که در حوزه روانشناسی سلامت صورت می گیرد .

بیشتر اوقات تکنولوژی‌های پیشرفته‌تری نسبت به روانشناسی دارا می باشند.

و بیشتر مستلزم کار بالینی می باشند به طور مثال شیوه ی ایجاد شدن زخم کوچک.

روانشناسی سلامت چیست؟1

شیوه‌های ایمونواسی

برای ارزیابی فعالیت سیستم ایمنی و شیوه‌های ایمونواسی برای کسب کردن.

یا دیگر موارد در نمونه خون یا انواع آزمایش های خون یا دستگاههای متحرک اندازه گیری فشارخون.

و همینطور ضربانهای قلب هنگامی که مشاهده می کنید .

که به طور مثال پژوهشی صورت گرفته باشد و با استفاده کردن

از این تکنولوژی های پیشرفته ارتباط میان رضایت زناشویی.

و همینطور فشار خون را ارزیابی کرده و امکان دارد هم هیجان زده شوید.

و هم دلسرد بابت اینکه امکان‌های انجام چنین پژوهش هایی را در ایران دارا نباشید .

و با این وجود زیاد به ناامید شدن نپردازید و هنوز برخی از پژوهش‌ها در حوزه روانشناسی سلامت.

که در مجله هایی مثل مجله روانشناسی سلامت انجمن روانشناسی آمریکا چاپ خواهند شد .

و تنها با پرسشنامه و یا شیوه‌های دیگر خود گزارشی انجام خواهند داد .

و اشخاص فراوانی هم در ایران در حال تکاپو می باشند .

که از این تکنولوژی های تازه مورد استفاده قرار بدهند.

سرفصل های روانشناسی سلامت

 • –  مبحث عمومی روانشناسی سلامت
 • –  روانشناسی اعتیاد
 • –  روانشناسی سلامت و خانواده

رفتار کردن جامعه پزشکی با روانشناسان سلامت به چه صورت می باشد؟

عملکرد پزشکان در ایران نسبت به روانشناسی سلامت دارای فرق می باشد.

و برخی از آنها طرز فکر بازی دارند و حتی علاقه مند به کار با روانشناسان می باشد .

و اشخاصی که مشکل های روانی در ارتباط با بیماری های جسمی دارا می باشد .

به روانشناسان رجوع می‌کنند و برخی دیگر جایگاهی برای این رشته قائل نمی باشد.

و تاکید کردن بر علم پزشکی با ترادیسیون معین خودش را کافی خواهند دانست.

 

 

 

تماس آنلاین با مشاوران و روانشناسان برتر کانون مشاوران ایران

آدرس مراکز مشاوره