سلام بنده مردی متاهل و ۳۷ ساله هستم که مدتی است که بیکار شدم
و متاسفانه نمی توانم شغل مناسبی پیدا کنم اعتماد به نفس خودم
رو از دست دادم از لحاظ مالی به شدت دچار مشکل شدم هر دری که میزنم
بسته است سابقه کار در بانک و بیمه و پتروشیمی رو دارم ولی الان
دستم به هیچ کاری نمیره شبها تا صبح خواب ندارم از همه لحاظ دچار
مشکل شدم با همسر و فرزند با دوستان و … لطفا یه راهنمایی بفرمایید