سلام پسری دارم دو سال و هشت ماه که مدام از وسایل دیگران خوشش میاد
و گاهی به زور و گاهی با گریه اسباب بازی بچه های دیگه رو میگیره
حتی بعضی مواقع وسایل دیگه رو هم میخواد وقتی چشمش میوفته
به وسایل دیگران وسایل خودشو ول میکنه و میره سراغ وسایل دیگران
یا به زور میگیره یا گریه میکنه براشون کلافه شدیم از دستش