روش روان درمانی پویشی – تجربی سریع یا همان AEDP، روشی در علم روان درمانی می باشد.

که از تکنیک های درمانی تغییر یافته (تکنیک های درمانی که با توجه به نتایج حاصل از روش های متفاوت قبلی .

استفاده شده و نتایج آن و همچنین برای به دست آوردن نتایج بهتر، تغییر می یابند) استفاده کرده است.

و هدف از آن تغییر دادن رفتار ارباب رجوع ها (یا همان درمانجوها) ، از طریق کاوش در فرایندهای عاطفی.

و تجارب رابطه ای عمیق می باشد. این روش ابتکاری توسط دکتر دیانا فوشا توسعه یافت.

روان درمانی پویشی – تجربی سریع (AEDP)

نظریه روان درمانی پویشی

این روش از طریق رشته های عملی مختلف و متفاوت، همانند :

 • نظریه دلبستگی و مطالعه سیستمی حالت عصبی انفعالی و عاطفی.
 • و رهیافت های متمرکز شده بر بدن، به وجود آمد و توسعه یافته است.
 • هر چند که مشکلات مربوط به تجارب عاطفی.
 • دوست نداشتنی ترین بخش در زندگی هر فردی می باشد.
 • ولی این مشکلات، موانعی می باشند که می توانند .
 • منجر به تشدید این احساسات و عواطف شده است.
 • و اعتماد به نفس را در فرد از بین ببرند .

و همچنین منجر به پیشرفت حالت عدم اعتماد به نفس در فرد به شکل نگران کننده ای شوند.

ولی برای اغلب افراد، این امر می تواند منجر به خفه شدن شود یا حتی به معلولیت کامل فرد بیانجامد.

این افراد باید برای تحمل این مشکلات، از دیگران درخواست کمک کنند.

و با کمک آنها بتوانند از این بحران ها عبور کنند.

روان درمانی علمی است که به فرد آموزش می دهد که چگونه با احساسات.

و عواطف یک شخص، هم از نوع بد و هم از نوع خوب آن، برخورد مناسب داشته باشد.

 • اهداف روش روان درمانی پویشی – تجربی سریع
 • استفاده از “منابع غیر استفاده شده” برای درمان
 • موسسه درمان پویشی – تجربی سریع

اهداف روان درمانی پویشی

در روش روان درمانی پویشی – تجربی سریع، هدف نهایی کمک به درمانجو ها است.

تا بتوانند مهارت های مهم و ارزشمند خودشان را که برای شناسایی.

و مقابله با آسیب های عاطفی، که در اغلب موارد دردناک هم می باشند.

تقویت کنند و از استفاده مکرر روش های درمان دفاعی امتناع می کند.

با ایجاد تدریجی ابزارهای ضروری در این افراد برای مقابله با مشکلات عاطفی.

و همزمان با بروز این مشکلات، آنها قادر خواهند بود تا با شجاعت .

و مهارت بیشتری با این مشکلات برخورد کرده و عملکرد مفید تری داشته باشند.

 • نتیجه گیری شده است درمانجوهایی که در AEDP   مشارکت می کنند.
 • در تمامی مراحل (قبل و حین درمان) دارای مهارت های مقابله ای ضروری بوده اند.
 • ولی به دلیل موانع و مشکلات عاطفی، نمی تواستند در مراحل بروز مشکلات عاطفی.
 • و قبل از مراجعه به درمان، از این مهارت ها استفاده کنند.

مطالب و مقالات سایت ” مشاوره آنلاین” توسط تیم تخصصی مشاوران و روانشناسان تهیه و پشتیبانی شده است.

استفاده از “منابع استفاده نشده” برای درمان

جمعیت بیشتر از جمع کلی مربوط به اعضای هر فرد می باشد.

در داخل هر یک از افراد، منابع استفاده نشده­ی زیادی وجود دارد .

که به طور طبیعی منجر به تقویت و بهبود فرایند درمان می شوند.

روش درمانی پویشی – تجربی سریع، بر استفاده از مهارت های فردی فوق العاده که استفاده نشده است.

تمرکز کرده و تلاش دارد تا این موهبت ها را مورد بهره برداری قرار دهد.

که در نتیجه این روش درمانی، این عوامل می توانند به صورت طبیعی.

و غیر ارادی در برابر مشکلات زندگی واکنش نشان دهند و از بروز حالت های وخیم جلوگیری کنند.

هدف نهایی از این روش درمانی، اثبات کارکرد آن و روش های تجربی می باشد .

که به درمان جو آموزش می دهد که چگونه در حیات دارای نظم مختص به خود.

که دارای تجارب و مشکلاتی است که هر روزه انباشت می شود، زندگی مناسبی داشته باشد.

روان درمانی پویشی – تجربی سریع (AEDP)1

موسسه درمان پویشی تجربی سریع

 • موسسه درمان پویشی – تجربی سریع، ارائه دهنده دوره ها.
 • آموزش و گواهی نامه ها از طریق کارگاه ها و منابع آنلاین می باشد.
 • این موسسه توسط توسعه دهنده روش AEDP، دکتر دیانا فوشا، ایجاد شده و اداره می شود.
 • این موسسه بر ارائه پلت فرم ها و خط مشی هایی تمرکز دارد .

که مراکز درمانی بتوانند همکاری داشته و از یکدیگر حمایت کنند،  و همراه با آن توسعه AEDP را تسهیل کنند.

هدف و ماموریت اصلی موسسه AEDP، ایجاد یک محیط مناسب برای به اشتراک گذاری تجارب بالینی.

کشف نظریه ها و یکدسته کردن روش ها و تاکتیک ها در یک محیط باز می باشد.

که در نتیجه آن، راه کارهای نو و کاربردی ایجاد شود.

تا در تمامی کلینیک ها، بهترین خدمات به درمانجوها ارائه شود.

موسسه AEDP- روان درمانی پویشی

اعضای موسسه AEDP از طریق یک ارتباط سازنده و حمایتی.

با اعضای مشغول در کلینیک های دارای نظم و ساختار متفاوت، همکاری می کنند.

تا رهیافت های استفاده شده در AEDP توسعه یابد.

با استفاده از AEDP که دارای مبناها و اصول درمانی گسترده می باشد.

درمان جو ها می توانند از انواع روشهای درمانی که AEDP وجود دارد، بهره مند شوند.

این روش های درمانی شامل استراتژی های متمرکز بر بدن، روش های درمان تجربی.

رهیافت های مبتنی بر عواطف، روش های درمان دلبستگی و روش درمانی متمرکز بر آسیب می باشد.