با سلام خواهری دارم که قراره وارد مقطع کارشناسی ارشد بشه و با وجودی که خواستگارای خوبی داره همش میگه من دوست دارم عاشقانه و مدرن ازدواج کنم و اعتقادی به ازدواج سنتی نداره….چطور باید این فکرش رو تصحیح کرد؟