من آدم رویاپردازیم و رمان زیاد میبینم و دوست دارم که روابط خونوادم و خودم مثل رمانا و فیلما قشنگ و محترمانه باشه ولی هیچی توی واقعیت اینجوری نیست و مامانم خیلی بهم گیر میده میخوام یه کار کنم که منطقی و واقع گرا همه چیزو ببینم و رویا پردازی نکنم