سلام من چند وقتیه که اصلا تمرکز ندارم. و کنکورم دارم ..بم قرص ریتالین پیشنهاد کردن مصرف کنم.بکنم؟