من از زمانی که فرزندم به دنیا اومده تا الان که 6 ماهشه رابطه با همسرم خیلی کم شده یعنی سرد شده چند سری من صحبت کردم ولی نتیجه نگرفتم احساس میکنم به من خیانت میکنه نمیدونم چکار کنم البته از لحاظ جنسی سرد شده وکرنه توجه میکنه به زندگی. احساس می‌کنم افسرده شدم خوابم خیلی کم شده و همش گریه میکنم باید چکار کنم