6ماهه عقد کردم.همسرم زود عصبانی میشه و بددهانی میکنه. منم آدم خیلی زودرنجی هستم و این مسیله باعث میشه تند تند باهم قهر کنیم. وقتی هم قهر میکنیم من باید برای آشتی پیشقدم بشم.و ایشون اصلا عذرخواهی کردن بلد نیست.این موضوع خیلی منو دلسرد کرده.از طرفی هم خیلی دوسش دارم و درکل آدم خوبیه.من باید با این موضوع چیکار کنم؟