با سلام
من چند سالی است با دختری زیبا آشنا هستم ولی رابطه ما فقط در حد اشنایت بوده و قصد ازدواجی در کار نبوده است ولی من در این مدت او را دوست داشته ام و دارم،حال که قصد ازدواج دارم هر دختری را که می بینم باید برای خودم ثابت کنم که این دختر از دختری که باهاش آشنا بودم زیبا تر است و این موضوع مرا خیلی اذیت می کند لطفا من را راهنمایی کنید.