با سلام مشکلی که فعلا دارم اینکه کماگرایی زیبایی دارم یعنی هر دختر زیبا میبینم میگم ای کاش این همسرم بود و میترسم ازدواج کنم اگه دختر زیبا ببینم که اندام و چهره خوبی داره بگم ای کاش صبر میکردم فرد مناسبتری گیرم بیاد فعلا این زیبایی مشکلم و اینم میدونم زیبایی همه چیز نیست و زیبایی بعد مدتی عادی میشه و اخلاق و رفتار و خانواده فرد مهمتر اما با این حال نمیتونم دختری میبینم به این چیزا فکر کنم