سلام . نامزدم خیلیی سختگیره چیکار کنم دلیل سختگیریاش چیه وقتی میپرسم میگه دوست ندارم همین ک من گفتم …. وقتی بهش میگم گذشتمه میگه آره .. و میگه خودت خواستی خودت مقصری .خوب من از سختگیری ب شدت متنفرم ولی سعی میکنم باهاش کنار بیام بعضی چیزاا خیلی برام سخته.. بهش گفتم من از قید دانشگاه و کلاس و این همه چیز گذشتم میگه اره گذشتی چون گذشتتو فهمیدم ولی قبلنا (وقتی ک راجب گذشتم نمیدونست) گفته بود نرو ولی من گفتم میرم( مخصوصادانشگاه بیرون از شهر) بهم میگفت نرو ک دلم برات تنگ میشه … یا گفته بود من دوست ندارم زنم رانندگی کنه وقتی دلیلشو پرسیدم گفت من خودم بهت هر جایی ک بخای میبرم اینقدر بهت خوش میگذره ک این چیزو فراموش میکنی ولی الان اینطور نیست بالحن جدی و عصبی حرف میزنه حتی بهم بدو بیراه میگه و به همه چی گیر میده حتی میگه من نباید بزارم بری بیرون البته الان میگه فعلا برو تا وقتی زن قانونی من شدی … من قبول دارم اشتباه کردم خیلی نباید بهش دروغ میگفتم ولی الان ک نمیشه کاریش کرد هر حرفیو میز نم باور نداره بگین مشکل من چیه؟ من باید چیکار کنم؟ ی چیزی من آدم فراموش کارم زود حرفاایی رو ک نباید یادم بره یادم میره … بعضی موقه ها پیش اومده ک بهش گفتم باشه .. یا قول دادم ولی یادم رفته و اون کاری و ک قولشو دادم انجام دادم و باخبر شد و کلی دعوا میگه میگم حالا نامزدم خوب شده .. تا میام اعتماد کنم و باور کنم تو دوسم داری میزنی همه چیو خراب میکنی …البته دفعه اولم نیست من کلن اینجوریم .. حالم از خودم بهم میخووره اینقدرر فکر میکنم ک اذیت میشم .. بعضی موقع .. روزایی ک باهم خوبیمو میگم وقتی نیست ک چت کنیم یا بیکارم همش کارای خودم حرفای بد اوون میاد ب فکررم .. بعضی وقتاا اینقدر عصبیی میشم ک ناخنامو موهاامو میخوورم مثل دیوونه هاا .. من الان رفتارم باخونوادم بد شده عصبی و بداخلاق شدم با کوچکترین چیز ناراحت میشم و گریم میگیره حسوود شدم .. اگه تو فیلمی یا واقعیتی چیزی ببینم ک پسره ب دختره حرفای خوب خوب میزنه ناراحت میشم یعنی نامزدم دوسم نداره؟بعدش نمیشه بریم پیش مشاور چون اون مخالفه …دوست دارم تو رابطمون احترام باشه .. اماا نیست
 بهم کلی بدو بیراا میگه ناراحت میشم باهاش حرف نمیزنم ولی بعد از ی مدت کم دلم براش تنگ میشه خودم بهش پیام میدم یا تماس میگیرم درحالی ک اون اگه تقصیر خودش باشه یا نه اصلااا نمیااد طرفم تازه پیش اومده رد تماسم کرده بلاکم کرده .. مثل مزاحماا اوایل مامانم فهمید و کلی با من جرو بحث کرد ک تقصیر توعه … ولی خوب بخاطر چیز الکی هم میشد ک بلاک کنه ی دفعه فرصت شغلییی برام پیش اومده بود شانس اخرم بوود منم بهش گفتم تا گفتم گفت عصبیی شد و کلی چیز گفت و بلاکم کرد.
لطفاا هر جوری میتونین کمکم کنین .. دوس دارم ی همسر خوب برا عزیزم باشم مث روزای اولی ک بهم میگفت ت بهترینیی …