سلام من دختری ۱۶ ساله ام خانواده خیلی سخت گیری دارم خیلی سخت گیر مجبورم میکنن چادر سر کنم حجاب داسته باشم موهام بیرون باشه دعوام میکنن باید مانتوهای بلند بپوشم اجازه نمیدن لبایایی ک دوس دارم بخرم اجازه تدارم ارایش کنم اجازه ندارم با دوستام برم بیرون اجازه استفاده شبکه های اجتماعی مثل اینستا ندارم هرچی باهاشون صحبت میکنم ک این اعتقاد منه قبول نمیکنن چکار کنم😣