سلاماسم من مهساس22 ساله
من چن سال پشت کنکور موندم و ازهمه فاصله گرفتم و باعث تومجازی باچن نفر فقط چتی حرف بزنم خیلی تو زمانهای کوتاه بهشون عادت کنم ینی 2 یا3 ماهه ک اونارفتن یاخودم منطقی فک کردم تهش هیچی نیست
ولی الان حدود ی سال بیشتره تو ی گپی با ی پسری چت میکنم تحت عنوان دوستی ولی من ازاول دوسش داشتم نمیدونم چرا عکسشو دیدم اخلاقاش بعضیاشو دوس دارم بعضیاشو نه مثلا دخترارو توگپ میبینه لحن صمیمانش عوض میشه یامثلا لیست دوستاشو پنهون کرده ک کسی نبینه من تولیستشم
اون بهم گفته ب مجازی و ادماش وابسته نشو وفلان
من بهش نگفتم دوسش دارم ولی فک کنم از رفتارم فهمیده ولی هیچی نمیگ شمارمو هم داره ولی هیچ وقت بهم پیام نمیده هیچی ازمن نمیخاد خیلی عادی میادچت میکنیم و میره شایدچند روز انلاین نشه اصلا عین خیالش نیس منم انلاین نشم اصن خبرمونمیگیره بااین ک دوستشم
خیلی دوسش دارم همش بهش فک میکنم تواین ی سال
از نظر منطقی بهم نمیخوریم ن شهرمون ن وضعیت مالیمون هیچی ولی دلم میخادش
درس نمیتونم بخونم همش ب اون فک میکنم
ی دلم میگ تموم کن این سردرگمیوبرو فراموشش میکنی
ولی همش فک میکنم اگ فراموشش نکنم چی اگ وایسمو بهم علاقمندبشه
باز باخودم میگم اگ میخاس بشه تواین ی سال میشد
ب من بگین تموم کنم این رابطه رو؟یانه خیلی خستم دیگ نمیکشم کنکور امسالمم خراب شد