سلام..روز خوش، در مورد هویت جنسیم دچار سردرگمی هستم نمیدونم همجنسگرا یا ترنس اف تو ام هستم. تا قبل از مدرسه رفتن فکر میکردم پسرم!و به همین دلیل موقه پوشاندن مقنعه و مانتو کلی گریه و جیغ و داد داشتم اسباب بازیهام همبازی هام وو لباس پوشیدنم پسرونه بود و هنوز هم حاضر نیستم دامن بپوشم!26 سالمه گاهی به مردا حسادت میکنم شغلای پسرونه رو دوست دارم هنوزم و با دیدن تصویر دخترا مخصوصا اونایی که ظاهر پسرونه دارن ولی ظریفن تحریک میشم! کلا نمیدونم چمه، شرایطم هم طوری نیست که برم پیش روانشناس میترسم بگه ترنسی، دوستامو خانواده و بستگانمو چیکار کنم…