دختری ۲۰ ساله هستم ، از پسری ۲۳ ساله خوشم اومده
مشکلاتی که وجود داره اینه که یک من و اون هردوتا مذهبی
هستیم بنابراین من نمیتونم این موضوع رو به ایشون بگم تا
منو اشتباه قضاوت نکنن ، دوم این که ایشون هم شهری هستن
اما شهر دیگه ای درس میخونن که ممکنه هرگز برنگردن ، من فقط یک بار ایشونو که منزل ما مهمون بودن دیدم و درحالی که
امیدی به هیچ ارتباطی باهاشون نداشتم
اخیرا به من پیشنهاد همکاری دادن چون هم رشته هستیم درصورتی که تو شهر تحصیلشون گزینه های زیاد دیگه ای وجود داره،
کوچکترین احتمالی هست ک ایشونم از من خوششون اومده باشه و الان قصدشون از همکاری شناخت بیشتر من باشه؟؟؟
کار درستی هست اگه یک روزی علاقمو ابراز کنم؟؟؟