سلام.من از همسر سابقم یک پسر هفت و نیم ساله دارم و چون ازدواج مجدد کردم پدرش بچه را از من گرفت و برد.الان یک ساله ازدواج کردم و روز به روز حالم بدتر می شود چون پسرم را می خواهم و نمی‌توانم دوریش را تحمل کنم.خانواده ام به من می گویند طلاق بگیر و به شوهرت بگو برگرده شهر خودش پیش پدر و مادرش و تو هم بشین بچه ات را بزرگ کن. از لحاظ وجدانی نمیتونم همچین حرفی به شوهرم بزنم هم دوسش دارم هم دلم نمیاد بگم برو. چون خونه مال منه. تورو خدا کمکم کنید دارم دیوونه میشم.