جوانی هستم 33 ساله از تهران،در حدود هشت سال است که با همسرم ازدواج کرده ام/متاسفانه هر روزی که میگذرد ما نسبت به هم سردتر و بی میل تر میشویم تا انجا که تحمل این زندگی برایه هر دو ما بسیار سخت شده است/یک دختر 6 ساله دارم و واقعا هیچ امیدی در وجود هر دو ما وجود ندارد/دعوا و مشاجره شده کار هر روز ما/
سوال من اینجاست آیا امیدی به اصلاح این زندگی هست؟