سلام خسته نباشین.من سه سالی هست ک با یه پسری رابطه دارم.خیلی همو دوس داشتیم ولی این روزا چن ماهه رابطمون سرد شده.دیگ رغبتی نداره باهام صحبت کنه خیلی سرد شده باهام.۶ ماهه دیگ عقدمون بود ولی سردی میکنه.دو دله .حرفای بی مورد میزنه.دلیل سردیشو میگ رفتار ک لحن صحبت کردن توعه ولی من نمیدونم چجوری صحبت کردم ک خوشش نمیاد اخه من جز محبت چیز دیگ ای ندارم.شدیدا بهش محبت میکنم ولی انگار این کار اذیتش میکنه بیشتر.من نمیدونم‌دیگ چیکار کنم.کمک میخاستم ک چجوری باهاش رفتار کنم و صحبت کنم؟مچکر