سلام 20ساله هستم و دوساله که ازدواج کردم 2سال هم عقدبودیم،یک پسر یکساله دارم مدتیه (از وقتی پسرم بدنیا اومده) اخلاق همسرم بشدت عوض شده،بددهنی میکنه،توهین و تحقیر می‌کنه از خانوادم بدمیگه،قیافه منو مسخره می‌کنی در صورتی که تقریبا میشه گفت زیبا هستم،دست بزن هم داره چند باری قهر کردم اما درست نشده مشاوره بیاهم نیست من هم نمیتونم جدابشم،اهل خیانت هم نیست موندم چیکار کنم