سلام من دختر ٢١ ساله هستم و يه ساله كه عقد كردم. قبل از عقد فكر ميكردم بعضي از رفتارهايي كه همسر انجام ميده ناشي از مجرد بودن و ندونستنه و بعد از ازدواج درست ميشه. اما بعد از يك سال زياد تغيير نكرده و من متوجه شدم اين رفتارات ذاتيه و تغيير نمي كنه. هرچقدر كه زمان گذشت و بيشتر شناختمش نسبت بهش سردتر شدم و هيچ حس اعتمادي نسبت بهش ندارم. الان بين يه دوراهي سخت قرار گرفتم كه تحمل كنم يا جدا شم؟؟؟