سلام.من با دوتا بچه سرکار میرم شوهرم شیفتیه یکروز خونس و بچه ها رو نگه میداره یکروزم مادرم. مادرم همیشه بمن میگه زن باید مستقل باشه و سرکار بره و گفت تو برو من نگه میدارم. حالا شوهرم گیر میده منم میخام برم روزایی که تعطیلم دوره ببینم بچه داری نمیکنم مادرمم میگه بچه هات خیلی شلوغن و من همون یکروز نگه میدارم و شوهرت یروز هست اون باید نگه داره از یه طرفم میگه باید سرکار بری.من کارمو دوسدارم و دلم نمیخاد از دست بدم.شوهرم همش غرمیزنه کار من شده بچه داری مادرم از یه طرف….خیلی خسته م موندم چه کنم؟