سلام یه سوال‌ داشتم
پنج ساله یه نفر میشناسم دو سالش باهم رل بودیم بعد کات کردیم
البته جدایی از طرف من بود
سه سال گذشت دوباره اومد پیشنهاد داد
الان خیلی وابستش شدم و دوسش دارم
منو همسر خودش میبینه با خانوادش هم در مورد من صحبت کرده اما بخاطر وضعیت مالی نمیتونن بیان جلو
یه چیزی ازم خواست
خواست من باهاش صیغه بخونم ( بدون اذن پدر ) و باهاش رابطه جنسی بدون دخول داشته باشم
یه مقدار راه اومدم باهاش و چند بار اینکارو کردیم
اما الان خیلی توقعش بالا رفته نمیدونم چیکار کنم
یه دلهره و نگرانی دارم
ازش خیلی مطمئنم
نمیدونم چ راهی درسته