سلام خدمت مشاوران گرامی
سلام
پسری ۱۳ ساله هستم و همین فردا ۱۳ تمام و ۱۴ شروع میشه
علاقه ب جنس مخالف من شدید شده به یه طور ناجور
نمیتونم رو یک چیز تمرکز کنم همش افکارم عین کامپیوتر زیاده
مادرم هم همش فضولی میکنه تو همه چی
به خودکشی بیش از هد فکر میکنم
به اینکه اول فرار کنم بعد یه جایی خودمو لت و پار کنم
۱۳ سال بودم به علت انحراف جنسی همش خود ارضایی میکردم اما همون هفته اول فهمیدم گناه کبیره هست و دیگه نکردم
مادرم همش قر میزنه قر قر قر قر قر همش
نمیتونه دو دقیقه ساکت باشه
پدرم هم همش کتک میزد و من از اون موقع خیلی ازش میترسم
خواهر بد قلق و بی تربیت و خیلی (بیشعوری) دارم که اصلا نمیتونه دو دقیقه ولم کنه
اه دلم میخواد بمیرم تنها ارزوم و دعا م همینه دیگه هیچ ارزویی ندارم
تیزهوشان هم قبول شدم اما علاقه ای به درس ندارم ولی علاقه شدیدی به استریم گذاشتن دارم ک خودتون میدونید سر کوب شد! این استعداد به دلایلی

من چی کار کنم از شدت دیوونگیم کم بشه دارم
تازه عجیبه دستم عین پیرمرد ۹۰ ساله همش میلرزه
دیگع دارم دیوونه میشممممم😷😷😷😷😷😤😤😤😤😤😤😤😤