سلام من ۲۹ سالمه و با پسری دوسال و نیم اشنا شدم اوایل اشنایی رابطمون خیلی خوب بود چهارماه بعد اشنایی این اقا اومد خواستگاریم ولی نشد دوباره یسال بعد دوبار گفت با خانوادت صحبت کن که بیام دوباره خواستگاری ولی دعوامون شد و گفت یسال دیگه خواستگاری عقب میندازم منم چیزی نگفتم اینم بگم دیدارامون خیلی کمه زنگا و تماسامون خیلی کم شده دعوا که میکنیم بد دهنی میکنه بعد که زنگ میزنم جواب نمیده یا میگه کات دیگه بهم پیام نده و جوابمو نمیده من دودلم نمیدونم باید چیکار کنم البته اینم بگم کار نداره و فقط ذهن و فکرش درگیره این موضوعه چون خانوادش بشدت سخت گیرن و میگن تو کار نداری اونم کار نداره با ازدواجمون مخالفن خانوادش میگن حداقل ینفرتون کار داشته باشه یا برو با کسی ازدواج کن که کارمند باشهمن وابستشم نمیتونم جدا شم ازش ولی از طرفیم فکر میکنم منو نمیخواد البته من خیلی زنگ میزنم پیام میدمو ابراز احساسات میکنم راهنماییم کنین میخوام یکم رابطمون گرم بشه مثل اولا و دلتنگم بشه چیکار کنم؟