با سلام مشکلی که برای من پیش آمده اینه که من با یه نفری 4 ماه هست که آشنا شده بودم هفته پیش پدرم مارا تو ماشین در حال رانندگی دید و پدرم واکنش خیلی بد و تهلجمی داشت در حدی که هردومان رو مورد ضرب و شط قرار داد من 24 سال سن دارم و این رفتارا واقعا در حد سن من نیست گوشی من را گرفته یک هفته و تمام چت های خصوصی من را خوانده و پرینت گرفته شده ازز تماس های من و من را مورد ضرب و شطم قرار میدهد همچنیم مادرم را و همش مورد تهدید بیشتر منو قرار میدهد و حرفای رکیکی به من زده میشد و میخواهد کارای مهاجرت منو بکنه و سره کار و دانش
گاه نمیزاره برم دیگه