با سلام دخترخاله من از من 2 سال بزرگتره و ما قراره با هم ازدواج کنیم ولی علاوه بر مسایل فامیلی این اختلاف سن هم شده بهانه ای برای مخالفت خانواده ها واقعا” چقدر تاثیرگذاره ؟