من ۲۱ سال دارم و شوهرم ۱۱ سال از خودم بزرگتره و حدود ۲ سال نیمه که ازدواج کردیم ولی در دوران عقد به سر میبریم
در این ۲ سال و نیم دعوا های بچه گانه زیاد داشتیم
که اکثرا به خاطر سوء تفاهم و درک نادرست و اشتباه سر قضایای مختلف بوده
حس میکنم نه اون حرف من و میفهمه نه من کافیه یک حرف بزنم کاملا اشتباه برداشت میکنه از حرفم و در لحظه میخوام بهش ثابت کنم که نه اینطور که تو فکر میکنی نیست و اشتباه برداشت میکنی و عصبی میشم و اضطراب میگیرم حالم بد میشه و کار به داد و فریاد و میکشه اخه من ضعف اعصاب دارم و خیلی استرسی ام
چند شب پیش به خاطر یک حرف زشت و کاملا نابجا به هم ریختم و عصبی شدم به طوری که واقعا مرگ و به چشم دیدم و بهش گفتم دیگه وزت خسته شدم و نمیخوامت بهش گفتم دیگه نمیخوام ببینمت و کلی حرف دیگه بارش کردم اونم هی معذرت میخواست ولی الان که ۲ شب گذشته واقعا پشیمونم که چرا اینطوری گفتم و هرچی بهش پیام میدم و زنگ میزنم جواب نمیده من واقعا موندم چی کار کنم