من تقریبا شش ماه پیش از طریق مجازی با پسری اشنا شدم و چند هفته ای باهاش صحبت میکردم از اخلاقش خوشم اومده بود و فکر میکردم اگه ادامه بدم بهش علاقه پیدا میکنم و چون درس میخونم فکرکردم که این علاقه برای درس خوندم مشکل ایجاد میکنه و باهاش کات کردم با یه دلیل دروغ . اما بعدش خیلی ناراحت بودم و بارها میخواستم بهش بگم دروغ گفتم ودباره رابطه رو شروع کنم اما غرورم اجازه نداد و تقریبا هرروز بهش فکر میکردم و بعدش این فکرای من کمتر شد اما تموم نشد حتی الان که تقریبا شش ماه میگذره من باز گاهی اوقات بهش فکر میکنم .آیا من عاشق اون فرد شدم؟