سلام وقت بخیر…………..ببخشید اتفاقی که برامون افتاده تقریبا یک ساعت پیش این بود که من با لباس خواب رفتم تو اشپزخونه قرص بخورم که با شوهرم نزدیکی داشتیم همونجا، نمیدونم چند دقیقه گذشت که پسر ۸ سالم بیدار شد اومد که اب بخوره که درحال سکس مارو دید و ما هیچ لباسی نداشتیم و همینطور صداهامون و درد و گریه م رو شنید، بچم هول شد چند دقیقه داشت به سر تا پامون نگاه میکرد و شوهرمم دید بچه م داره به اندامم نگاه میکنه با عصبانیت ازش خواست بره تو اتاقش. پسرمم سریع رفت تو اتاقش، ولی ما اینقدر شوکه شدیم که همسرم اجازه نداد برم پیشش.
نیم ساعت پیش رفتم تو اتاقش دیدم بیداره و تپلتش روشنه. ولی سریع خودشو زد به خواب که باهاش صحبت نکنم. باید بهش توضیح بدم چیزی که دیده رو؟؟ قبلا ازم میپرسید، صدای ناله و گریه میشنوه و ما اتاق خوابمون رو عوض کردیم اومدیم بالا. الان نمیدونم چه برخوردی باید داشته باشیم و نمیدونیم تو این سن سکس رو میفهمن یا نه؟