سوالات روانشناسی قبل از ازدواج

بیشتر مردم جذب اشخاصی می شود.سوالات روانشناسی قبل از ازدواج

که یک یا چند خصوصیات شاخص شخصیت را دارا می باشند.

مانند شوخ طبع بودن، مهربان بودن و سخاوتمندی و…. .

سوالات روانشناسی قبل از ازدواج

جذابیت قبل ازدواج

 • اگر چه هر کدام از این خصوصیات می تواند دارای جذابیت باشد.
 • ولی به خودی خود مشخص کننده راضی بودن .
 • و خوشبختی در زندگی مشترک محسوب نمی شوند.
 • ارزیابی کنید که فرد مقابل شما به چه صورت با خودش خانواده .
 • و همینطور اطرافیان نزدیک برخورد می‌کنند.
 • و به صورت کلی چه دیدگاهی در رابطه با مردم دارد.

اهمیت خطاها در ازدواج

به این مسئله  اهمیت دهید که  خطا ها .

سوالات روانشناسی قبل از ازدواج

و نقاط ضعف های اطرافیان را به چه صورت بررسی خواهد کرد.

 • آیا به صورت تحقیر آمیز و سرزنش کردن،
 • با دیگران یا غریبه ها صحبت خواهند کرد؟

تنها مسئله های ارتباطی مد نظر نمی باشد .

که باید از معاشرت کردن پیش از ازدواج مورد ارزیابی قرار بگیرد.

عوامل موثر در ازدواج

و عوامل فراوانی نیز موجود می باشد .

که باید در رابطه با شخص مقابل خود بشناسید .

تا به صورت آگاهانه تصمیم به ازدواج گرفتن با او را بگیرید.

 • شناخت خصوصیات شخص مقابل .
 • و کشف کردن اینکه آیا او فردی بالغ می باشد؟

به شما یاری می دهد با احتمال بالایی مشخص کنید.

که آیا ارتباط شما موفق خواهد بود یا خیر ؟

 • آیا این شخص آمادگی آغاز کردن یک ارتباط سالم.
 • و به طور صمیمی را دارا می باشد؟

باید طرح کردن سوالات  را به طور صحیح آموزش ببینید.

 • در عوض اینکه از او سوال کنید آیا همسرم به من علاقه دارد؟

سوالات روانشناسی قبل از ازدواج1

سوالات روانشناسی ازدواج

می توانید این گونه سوال کنید که:سوالات روانشناسی قبل از ازدواج

 • چقدر اهل  ابراز کردن احساسات و همینطور عشق ورزیدن می باشد؟

پرسش هایی که می توانید سوال کنید.

تا این خصوصیات را در همسر آینده خود  بررسی کنید .

شامل موارد زیر می باشد:سوالات روانشناسی قبل از ازدواج

 • تصور می کنید که از زمان کودکی دارای چه نقطه ضعف هایی بودید؟
 • آیا در زمان بزرگسالی هم می توان تغییر پیدا کرد؟
 • اگر رابطه شما روزی رو به بحران رود شما چه کاری انجام می دهید؟
 • در پنج سال آینده چه تحولاتی امکان دارد در شما به وجود آید؟