سوالات قبل از عقد

هنگامی که دو شخص از دو خانواده و فرهنگ دارای فرق.

با یکدیگر ازدواج می کنند طبیعی می باشد.

که به خاطر فرق های موجود دچار اختلاف ها .

و همینطور مشکلاتی بشوند.

اهمیت دوران عقد

ولی قسمت بزرگی از این مشکلات به این علت اتفاق می افتد.

که دو شخص از فرق های یکدیگر اطلاعی ندارند.

اگر دختر و پسر از فرق های فردی و همینطور خانوادگی یکدیگر مطلع شوند .

می‌توانند از آشکار شدن برخی از اختلاف‌نظرها پیشگیری کنند.

یا در صورت آشکار شدن آنها به طور صحیح آن را کنترل کنند .

و با کمترین درگیری آن را برطرف کنند.سوالات قبل از عقد

سوالات قبل از عقد

پرسش های قبل عقد

پرسش های زیر به دختر و پسر یاری می دهد .

 • که برخی از فرق های خانوادگی در خود را شناسایی کنند.
 • خانواده برای توبه چه مقدار ارزش دارد؟
 • احساس شما در رابطه با روشی که خانواده شما .
 • تو را به بزرگ کردن پرداخته اند چه می باشد؟
 • والدین شما اهل کجا می باشند و کجا بزرگ شده اند؟
 • در مورد ریشه های فرهنگی و ملیتی آنها چه چیزی می دانی؟
 • چه سنت هایی در خانواده شما دارای ارزش می باشد.
 • آیا علاقه دارید که فرزندان شما همچنین صحبت‌هایی را به ادامه دادن بپردازند؟
 • ارتباط شما با برادر و خواهرها به چه صورت می باشد.
 • و نزدیکترین شخص در خانواده به تو چه شخصی می باشد؟
 • بزرگترین مشکلی که با خانواده خود در دارا بودی چه بوده است.
 • آیا این موضوع برطرف شده است؟سوالات قبل از عقد
 • چند وقت یکبار خانواده خود را ملاقات می کنید.
 • تصور می کنید که همین مقدار کافی می باشد؟
 • آیا در هنگام کودکی تو والدین شما با یکدیگر درگیری و اختلاف پیدا کرده بودند.
 • و شما چه احساسی در رابطه با آن شرایط دارا بوده ای؟
 • نسبت به حفظ کردن ارتباط خانوادگی با اقوام احساس تعهد دارا می باشید.
 • به عقیده شما کار صحیحی می باشد .
 • که با قسمتی از اعضای خانواده به قطع رابطه کردن بپردازیم؟
 • در میان اقوام شما چه شخصی برای تو شخصیت محبوب می باشد .
 • و چه چیزی در آن شخص تا این اندازه او را محبوب کرده است؟
 • در زمان آشنایی چه برخوردهای از سمت خانواده من موجب ناراحتی تو شده است.
 • آیا تصور می‌کنی که می‌توانیم این مسئله را برطرف کنیم؟
 • به طور معمول از شهرهای دیگر برای شما مهمان آمده است.
 • اگر به خانه ی ما آمدند علاقه داری که تا چه زمانی آنجا باشند؟
 • نسبت به عضوی از اعضای خانواده خود آیا حسادت داشته‌اید به چه علت؟
 • اگر فرزند دار شویم مایل می باشی.
 • که چند وقت یک بار پدربزرگ و مادربزرگ خود را ملاقات کنند.
 • در رابطه با اینکه بچه ها زمان زیادی را با پدربزرگ و مادربزرگ.
 • یا دیگر اقوام بگذراند دارای نگرانی به خصوصی می شوید؟

خصوصیات شخصی و احساس ها

خصوصیات شخصی آدم ها در حقیقت هسته و قلب آنها می باشد.

امکان دارد هر شخصی بتواند نظر خود را در رابطه با اقتصاد به عوض کردن بپردازد .

ولی به سختی امکان دارد که بتواند عکس العمل خود را در رابطه .

با پدیده ها و پیامدها حتی در زمان طولانی تحول ببخشد.

طرح کردن پرسش های زیر به دختر و هم به پسر یاری می‌دهد.

که همدیگر را بهتر بشناسند.سوالات قبل از عقد

حتی اگر به پرسش های زیر در رابطه با خودشان پاسخ دهند.

درک و شناخت بهتری نسبت به خودشان پیدا خواهند کرد.

 • چه چیزهایی در شخصیت من به آن علاقه داری؟
 • در زندگی خود فردی را سرمشق خود قرار داده‌اید.
 • فردی که علاقه داشته باشید که تمام کارها شما مانند او باشد؟
 • به عقیده تو چه چیزهایی به ما اهمیت زنده بودن را خواهد داد؟
 • آیا تو فردی می باشی که خود را با تحولات هماهنگ کنی؟