سلام
با همسرم در حال معاشقه‌ بودم آلتم سفت بود و ضربه ای به قسمت واژنش خورد ، و قطره های خونی اومد که روشن بود مثل دست با چاقو بریده میشه، پرده بکارتش پاره شده؟
لطفا پاسخ دهید ممنون